2014 års Jörgen Engelstipendium tilldelades Magdalena Plecka Östlund för en utomordentligt viktig och värdefull studie på alkoholkonsumtionsutvecklingen hos patienter som genomgått gastric bypass-operation. Forskningsresultatet understryker vikten av tidig upptäckt och behandling.

Faran med fetma är en ökad risk för många sjukdomar t.ex. diabetes, högt blodtryck, hjärtinfarkt, flera cancerformer, samt psykisk problematik. Fetma leder också till en genomsnittligt kortare livslängd.
   Den mest effektiva behandlingen av fetma som finns att erbjuda idag är kirurgisk. Studier har visat att den viktnedgång som uppnås efter fetmakirurgi är långvarig och bestående till skillnad från viktnedgång som uppnås genom diet, läkemedelsbehandling eller en kombination av dessa. Den viktnedgång som kan åstadkommas kirurgiskt har långvariga och positiva effekter på många av följdsjukdomarna, något som alternativa behandlingsformen inte har lyckats dokumentera vid långtidsuppföljningar. Ungefär 80% av mycket feta (BMI³35) med diabetes som behandlas med den idag vanligaste typen av kirurgiskt ingrepp, s.k. gastric bypass, blir av med sin diabetes.

Läs mer om årets stipendiats forskning i kommande nummer av medlemsskriften Bulletin.
Foto: Sternebring

 

Maggan Hägglund - erhöll 2014 års MediaDiplom

den 12 september 2014
Categories: Nyheter

Svensk förening för Beroendemedicin har utdelat 2014 års MediaDiplom till Margareta Hägglund, journalist och författare, för sin engagerade och samtidigt sakliga berättelse om hur alkoholen höll på att totalramponera hennes liv. Styrelsens motivering: Högkonsumenten av alkohol har genom din bok och berättelsen om ditt liv fått ett ansikte; när guldkanten flagnade och alkoholen började ta över. Du tar problemet på allvar, ser problemet före katastrofen. Då får man förändra!
Foto: Sternebring 

Läs mer om Maggan Hägglund i vår medlemstidning Bulletin

 

 

Nordic Drugs Stora Pris år 2014 tilldelas "Sprutbytet i Lund" vid Infektionskliniken, SUS Lund,för att mottagningen med stor humanitär ådra genomfört ett pionjärarbete, som både hjälpt och räddat ett stort antal människoliv i en hårt utsatt samhällsgrupp. Docent Bengt Ljungberg, som är medicinskt ansvarig för mottagningen, tar här emot priset tillsammans med sina medarbetare Annika Kappelin och Ann-Christine Zäll Friberg. Pristagarna flankeras av Nordic Drugs representant Hans Morén. Foto Sternebring
   En historik kring det 20-åriga projektet som sedan några år blivit ordinarie verksamhet finns att läsa i kommande nummer av Bulletin.

Riksstämman 2014 - symposier

den 3 september 2014
Categories: Nyheter

Fredagen den 5 december
12.15 – 13.15 Att ha något att erbjuda vid alkkoholproblem. Beroendemedicin, allmänmedicin, arbets- och miljömedicin, levnadsvaneprojektet
13.30 – 15.00 Berusningsdrickande – hur uppmärksammar vi och vad har vi att erbjuda. Levnadsvaneprojektet
15.30 – 17.00 Hälsovinster med måttligt drickande – en myt? Allmänmedicin, onkologi, IOGT-NTO

 

 

Bulletin nummer X2,5 2014

den 9 augusti 2014
Categories: Bulletin-14
Bulletin nummer X2,5 2014

Bulletin nummer 2,5 2014

Tidskriften är tillgänglig för medlemmar. Koden för detta år står i pappersversionen eller kontakta Bengt Sternebring för rätt kod.

DETTA NUMMER ÄR ÖPPET FÖR ALLA! 

 
Bulletin nummer X2,5 2014 (PDF)

 

New York Times: Släpp marijuanan fri!

den 3 augusti 2014
Categories: Nyheter

I en ledare den 27 juli har tidningens ledning tagit ställning i marijuana-frågan. Man säger sig ha nogsamt vägt för- och nackdelar med totalt legalisering av det narkotiska preparatet, ur såväl hälsosynpunkt som social och legal synvinkel. Vågskålen vägde över för en nationell legalisering.
   I USA idag finns olika nivåer för marijuanalegalisering: medicinsk, sänkt straff till total frihet.
   NYT: ”There is honest debate among scientists about the health effects of marijuana, but we believe that the evidence is overwhelmning that addiction and dependence are relatively minor problem, especially compared with alcohol and tobacco.”
   Vad som oroar ledarsidan är att det finns anledning till åldersrestriktioner eftersom de medicinska bevisen för hjärnskador hos yngre är otvetydiga: åldersgräns på 21 år.
NYT Editorial board 2014-07-27

Kommentar
Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet
Ordentlig kollisionskurs med såväl forskning som hälsoexperter
   Ansvariga för ledaren i den amerikanska dagstidningen The New York Times, som uppmanat politikerna i kongressen att legalisera marijuana för dem som är över 21 år, har uppenbarligen lyssnat mer till de krafter som är drivna av ekonomiska förtjänster än de som värnar om individers hälsa. Tidningsartikeln hävdar att ”måttligt bruk av marijuana inte verkar utgöra någon risk för vuxna som är friska". 
   Artikeln beskriver marijuana som långt mindre farligt än alkohol och tobak men deras propaganda kommer ordentligt på kollissionskurs, inte bara med forskningen utan även med landets egna hälsoexperter.

LÄS hela kommentaren Legalisering_Marijuana.pdf (77.18 kb)

DAGS

att anmäla sig till årets augustisymposium med  Rajita Sinha USA, Gunnel Hensing Sverige, Jesper Löve Sverige, Christopher Pickering UK, Frida Silfversparre Sverige och Fredrik Spak Sverige.

-  internationella och nationella välrenommerade forskare och kliniker inom årets tema-område: Gender Perspectives on Addiction. 

Göteborg den 29 augusti 2014; 09.30 - 16.30

Fullständigt program och anmälan direkt på nätet - se flyers till höger på denna hemsida!
Varmt välkommen till en spännande dag i gender-perspektiv. 


Rajita Sinha

ESBRAs grundare död

den 24 juli 2014
Categories: Nyheter

En av Europas grand old men har avlidit i slutet av januari 2014. Roger Nordmann föddes 1926 i Strasbourg, men fick sin medicinska utbildning i Paris med början på Pasteurinstitutet, doktorerade och blev så småningom professor och slutade sin karriär vid ett av Europas äldsta universitet i Poitier, Han var initiativtagare och grundare av ESBRA, som han ägnade stor omsorg om under hela sin livstid. Roger Nordmann var en synnerligen aktad och ledande alkoholforskare

Foto: Roger Nordmann/bild:Sternebring

 

Har Törnrosa vaknat upp?

den 12 juli 2014
Categories: Nyheter

Vi har sedan länge förstått att ”one for the road” saknar komplett giltighet. I sommar har vi fått stryka ännu en slogan: ”one for the heart” gäller inte längre – allt enligt en meta-analys av 56 epidemiologiska studier som publicerades i mitten av juli 2014 i British Journal of Medicine. Det var sammanlagt över 260 000 individer, alla var av europeiskt ursprung. Cirka 20 000 hade en hjärtsjukdom och 10 000 hade utvecklat stroke. Förutom kardiovaskulära biomarkörer och alkoholfenotypning fanns även data för ADH1Brs229984.
   Det visade sig att bärare av A-allelen till ADH1Brs1229984 konsumerade mindre alkohol, hade lägre prevalens för berusningsdrickande och avstod i högre grad från att dricka alkohol än individer som inte hade denna allel.
   Resultatet blev slående: individer med den genetiska varianten som var kopplad till låg alkoholkonsumtion/ingen alls hade ett bättre kardiovaskulärt status, vilket bland annat innebar en mindre risk att utveckla hjärtsjukdom än de som inte hade denna genvariant. Detta tolkar forskargruppen som att en sänkning av alkoholkonsumtionen, även för de som dricker måttligt, till och med de med liten konsumtion, förbättrar den kardiovaskulära hälsan.
   Vän av ordning undrar då hur vi under senaste decenniet kommit fram till (även forskningsmässigt) att lite alkohol skyddar hjärta och kärl? Författarna till denna studie menar att forskningen som publicerats innehåller olika felkällor, inkluderande även  selektionen av patienter.
   Läs hela denna detaljerade analyserande artikel som utmanar tidigare enskilda studier. Källa: BMJ 2014;349:g4164(publicerad 10 juli 2014).

 

Under almedalsveckan är det inte bara politik. Under en julivecka är Visby händelsernas mittpunkt. I mängder av symposier och sammankomster avhandlades de mest skilda ämnen – till och med firade den amerikanska ambassaden USA:s nationaldag innanför stadens murar och har även sedan något år CAN presenterat årets skolundersökning.
   Årets undersökning (gällande 2013) visar glädjande nog på fortsatt minskning av andelen alkoholkonsumenter. Sedan några år är andelen flickor i årskurs 9 fler än pojkar som druckit alkohol, så även 2013: 44 % pojkar och 50 % flickor. För gymnasieeleverna var det 77 % (samma för pojkar som flickor) som använt alkohol. För pojkar i åk 9 är detta den lägsta uppmätta nivån sedan undersökningarna startade 1977, för flickor den lägsta sedan 1986. Även för gymnasieeleverna var 2013 ett år med minskande konsumtion och nivåerna var de lägsta sedan 2004.

Hela artikeln i pdf CAN

Bulletin 2 18

Månadslista