DAGS

att anmäla sig till årets augustisymposium med  Rajita Sinha USA, Gunnel Hensing Sverige, Jesper Löve Sverige, Christopher Pickering UK, Frida Silfversparre Sverige och Fredrik Spak Sverige.

-  internationella och nationella välrenommerade forskare och kliniker inom årets tema-område: Gender Perspectives on Addiction. 

Göteborg den 29 augusti 2014; 09.30 - 16.30

Fullständigt program och anmälan direkt på nätet - se flyers till höger på denna hemsida!
Varmt välkommen till en spännande dag i gender-perspektiv. 


Rajita Sinha

ESBRAs grundare död

den 24 juli 2014
Categories: Nyheter

En av Europas grand old men har avlidit i slutet av januari 2014. Roger Nordmann föddes 1926 i Strasbourg, men fick sin medicinska utbildning i Paris med början på Pasteurinstitutet, doktorerade och blev så småningom professor och slutade sin karriär vid ett av Europas äldsta universitet i Poitier, Han var initiativtagare och grundare av ESBRA, som han ägnade stor omsorg om under hela sin livstid. Roger Nordmann var en synnerligen aktad och ledande alkoholforskare

Foto: Roger Nordmann/bild:Sternebring

 

Har Törnrosa vaknat upp?

den 12 juli 2014
Categories: Nyheter

Vi har sedan länge förstått att ”one for the road” saknar komplett giltighet. I sommar har vi fått stryka ännu en slogan: ”one for the heart” gäller inte längre – allt enligt en meta-analys av 56 epidemiologiska studier som publicerades i mitten av juli 2014 i British Journal of Medicine. Det var sammanlagt över 260 000 individer, alla var av europeiskt ursprung. Cirka 20 000 hade en hjärtsjukdom och 10 000 hade utvecklat stroke. Förutom kardiovaskulära biomarkörer och alkoholfenotypning fanns även data för ADH1Brs229984.
   Det visade sig att bärare av A-allelen till ADH1Brs1229984 konsumerade mindre alkohol, hade lägre prevalens för berusningsdrickande och avstod i högre grad från att dricka alkohol än individer som inte hade denna allel.
   Resultatet blev slående: individer med den genetiska varianten som var kopplad till låg alkoholkonsumtion/ingen alls hade ett bättre kardiovaskulärt status, vilket bland annat innebar en mindre risk att utveckla hjärtsjukdom än de som inte hade denna genvariant. Detta tolkar forskargruppen som att en sänkning av alkoholkonsumtionen, även för de som dricker måttligt, till och med de med liten konsumtion, förbättrar den kardiovaskulära hälsan.
   Vän av ordning undrar då hur vi under senaste decenniet kommit fram till (även forskningsmässigt) att lite alkohol skyddar hjärta och kärl? Författarna till denna studie menar att forskningen som publicerats innehåller olika felkällor, inkluderande även  selektionen av patienter.
   Läs hela denna detaljerade analyserande artikel som utmanar tidigare enskilda studier. Källa: BMJ 2014;349:g4164(publicerad 10 juli 2014).

 

Under almedalsveckan är det inte bara politik. Under en julivecka är Visby händelsernas mittpunkt. I mängder av symposier och sammankomster avhandlades de mest skilda ämnen – till och med firade den amerikanska ambassaden USA:s nationaldag innanför stadens murar och har även sedan något år CAN presenterat årets skolundersökning.
   Årets undersökning (gällande 2013) visar glädjande nog på fortsatt minskning av andelen alkoholkonsumenter. Sedan några år är andelen flickor i årskurs 9 fler än pojkar som druckit alkohol, så även 2013: 44 % pojkar och 50 % flickor. För gymnasieeleverna var det 77 % (samma för pojkar som flickor) som använt alkohol. För pojkar i åk 9 är detta den lägsta uppmätta nivån sedan undersökningarna startade 1977, för flickor den lägsta sedan 1986. Även för gymnasieeleverna var 2013 ett år med minskande konsumtion och nivåerna var de lägsta sedan 2004.

Hela artikeln i pdf CAN

Lundbeck lanserar läkemedlet Selincro (nalmefen) för att minska alkoholkonsumtion hos vuxna patienter med alkoholberoende. Selincro är avsett för personer som har fått en diagnos fastställd av en läkare att de är alkoholberoende och där patienten har en stark vilja att komma ur sitt beroende. Selincro är det enda läkemedlet mot alkoholberoende som tas vid behov och som ska förskrivas i samband med annan behandling, till exempel psykosocialt stöd med fokus på följsamhet. Läkemedlet finns att förskriva men är ännu inte rabatterat, men frågan är vilket som kostar mest: alkoholen eller tabletten?

Cannabis är den överlägset mest använda drogen inom Europa. Nära 74 miljoner européer har någon gång i livet testat drogen och 18 miljoner har använt den under senaste året. Långt därefter ligger kokain, som kommer som god tvåa med 3 miljoner användare under senaste året (testat någon gång: 14 miljoner). För trean amfetamin är motsvarande siffror 1,5 miljoner/11 miljoner. Heroinmissbruket är på nedgång även om det skiljer mycket stater emellan. Ett ökande problem är de syntetiska opioiderna som tycks ersätta heroinet. Idag finns det 1,3 miljoner opioidanvändare; än så länge är de flesta heroinister.
   Narkotikamissbruket är en av de främsta orsakerna till dödsfall bland ungdomar i Europa, såväl direkt som genom överdoser och indirekt genom sjukdomar, olyckor, våld och självmord som kan knytas till narkotika. Antalet dödsfall till följd av överdoser i Europa beräknas till 17 per 1 miljon invånare. Det finns några länder som har ett anmärkningsvärt högt antal dödsfall, tyvärr är Sverige ett av dessa med 63 dödsfall per 1 miljon invånare, Norge har motsvarande 76. Finland ligger också högt med 58/1 miljon. Heroin ligger bakom många dödsfall, men minskar medan systetiska opioider (fentanyl i olika varianter förekommer ofta i rapporteringen) ökar. 

EU:s narkotikabyrå i Lissabon sammanställer årligen en analys av narkotikaläget inom Europeiska Unionen. Läs mer på emcdda.europa.eu. Här finns också många intressanta tabeller och figurer över narkotikasituationen inom unionens länder plus Turkiet och Norge.  

Bulletin nummer 2 2014

den 25 april 2014
Categories: Bulletin-14
Bulletin nummer 2 2014

Bulletin nummer 2 2014

Tidskriften är tillgänglig för medlemmar. Koden för detta år står i pappersversionen eller kontakta Bengt Sternebring för rätt kod.

 
Bulletin nummer 2 2014 (PDF)

 

Årets augustisymposium blir en höjdare

den 17 april 2014
Categories: Nyheter

Svensk förening för Beroendemedicin anordnar för tredje året ett augustisymposium (som tidigare är det sista fredagen i augusti, d.v.s. den 29:e). I år under rubriken Gender Perspectives on Addiction. Det blir en riktig höjdare! Från USA kommer den internationellt främste forskaren inom stress och beroende, tredubbla professorn Rajita Sinha, som håller huvudföreläsningen under rubriken Neuroscience of stress and adversity: gender, abuse, and health outcomes.
   Från Sverige kommer vi att få uppdaterade resultat från det inte minst lika väletablerade och nu 23-åriga forskningsprojektet WAG (Kvinnor och alkohol i Göteborg) med professor Gunnel Hensing och medarbetare.
   Klicka här för Anmälningsblankett 

Bild: Professor Rajita Sinha

 

Bulletin nummer 1 2014

den 23 mars 2014
Categories: Bulletin-14
Bulletin nummer 1 2014

Bulletin nummer 1 2014

Tidskriften är tillgänglig för medlemmar. Koden för detta år står i pappersversionen eller kontakta Bengt Sternebring för rätt kod.

 
Bulletin nummer 1 2014 (PDF)

 

Rött kort för Maria Larsson

den 15 februari 2014
Categories: Nyheter

En miljon har problem och ännu fler har problem med problemmiljonen. 
   Från STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) har presenterats en ny och unik utredning, som under 2013 kartlagt svenskarnas missbruk och beroende av alkohol, narkotika, narkotikaklassade läkemedel och tobak. Därtill har en viktig del av undersökningen varit att ta reda på hur omfattande de negativa konsekvenserna för andra än missbrukarna varit.
   Under 2013 uppfyllde ungefär en miljon individer (13,4 %) i åldern 17 – 84 år kriterierna för beroende eller missbruk när det gäller alkohol, narkotika, läkemedel och tobak. Lägg därtill att det är mer än en miljon som på olika sätt påverkas negativt av de som missbrukar. Det är närmare 16 000 individer som utfrågats om eget och andras bruk/missbruk.
   Tobak står för största andelen beroende, sedan kommer alkohol, narkotika och sist läkemedel. Adderas missbrukare till de som upplever negativa konsekvenser av missbrukaren ökar andelen för alkohol, läkemedel och narkotika.
   Undersökningen visar på att missbruket inte bara är negativt för den som missbrukar utan har stora kosekvenser även för såväl närstående som för helt obekanta. Som exempel framhålls att 15 % av de som svarat har påverkats negativt av att en närstående har alkoholmissbruk och så många som 30 % av de unga kvinnorna i studien uppger att de blivit besvärade eller antastade av en berusad person på offentlig plats. Mest negativa konsekvenser för närstående har alkoholkonsumtionen. 
www.stad.org 

Bulletin 2 2017


Månadslista