Polisen slår till mot narkotika på nätet

den 7 november 2014
Categories: Nyheter

I en omfattande internationell gemensam aktion har polis och åklagare slagit till mot många illegala internetsajter. Förutom att två svenska nätsajterna stängdes ner greps även ett flertal säljare. Även internationella sidor som riktar sig till Sverige har stängts ner.
   I Sverige samordnades insatsen av rikskriminalpolisen i samverkan med internationella åklagarkammaren. I aktionen deltog Bulgarien, Tjeckien, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Rumänien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien och USA.
   Totalt stängdes 400 marknadsplatser under eftermiddagen den 6 november. Dessutom beslagtog polisen i flera länder kontanter, bitcoins och även narkotika.
   Polisen är nöjd och det internationella samarbetet kommer att fortsätta. Försäljningen av illegala droger över nätet har fått sig en rejäl törn och fortsättning följer.
www.polisen.se

 

Torkel Richert från Malmö högskola har under hösten 2014 försvarat sin avhandling om sprutnarkomaners villkor. Än en gång talar forskningsresultaten mot den svenska politikens käpphäst: ett narkotikafritt samhälle. Denna vision har visat sig vara viktigare än ett konstruktivt förhållningssätt för att motverka skadeverkningarna och missbrukarens överlevnad.
   Avhandlingen bygger på drygt 200 djupintervjuer med personer som injicerar  heroin eller amfetamin. Det stora flertalet av intervjuerna är genomförda med besökarna på sprututbytet i Malmö men avhandlingen bygger även på intervjuer med 27 personer i substitutionsbehandling.
   Det fanns individer som inte kunde tänka sig ett ”normalt” socialt leverna med drogfrihet och ordnade förhållanden, men de var få. De flesta ville ha hjälp med att bli av med sitt beroende och hjälp med bostad och arbete – men upplevde föga engagemang från samhällets institutioner.
   Sprutbytesverksamhet är en viktig del i hälsopreventionen för sprutnarkomaner, men internationell forskning och klinisk verksamhet visar på mer omfattande åtgärdsprogram, exempelvis att utrusta narkomaner med naloxonsprutor för att förhindra överdoseringsdöden. Trots att vi sedan många år har legala möjligheter att inrätta sprutbytesprogram är det fortfarande endast några enstaka landsting som erbjuder denna livsräddande verksamhet.
Läs avhandlingen: http://dspace.mah.se/handle/2043/17489 
Bild: Torkel Richert 

 

Föreningens årsmöte 2014: 3 december

den 10 oktober 2014
Categories: Nyheter

MEDLEM I SVENSK FÖRENING FÖR BEROENDEMEDICIN

Ett spännande föreningsmöte står för dörren: den 3 december 2014 kl. 18.00 träffas vi på
RIDDARGATAN 1 i Stockholm
Förutom själva årsmötet/föreningsmötet presenteras en sammanfattning av Socialstyrelsens nya riktlinjer och kvällen avslutas med mingel med tilltugg och till detta bjuder Systembolaget på smakprov ur sitt alkoholfria utbud.
För att kunna beräkna mat och dryck måste du anmäla dig!

V Ä L K O M M E N !

Stress och motgångar i ett genderperspektiv

den 22 september 2014
Categories:

Rajita Sinha/Foto Sternebring 

Svensk förening för Beroendemedicins internationelle gästföreläsare 2014 var professor Rajita Sinha, som är internationellt välkänd för bl.a. sin pionjärforskning kring mekanismer som kopplar samman stress och känslor med beroende ur ett hälsoperspektiv. Rajita Sinha har många tunga ämbetsroller vid Yale-universitetet, varav chefskapet för Yale Stress Center för stunden väger tungt. Här utvecklar hon tillsammans med sina många medarbetare kunskap om hur stress påverkar våra beteenden av alkohol och droger. Hennes forskning är också inriktad på könsspecifika neurobiologiska mekanismer som ligger bakom stress och hur denna ska hanteras på ett individuellt plan.  
   Rajita Sinhas föreläsning omfattade såväl bakgrundsfakta som aktuell forskning inom hennes forskningsområde: stress, trauma och beroende ur ett genderperspektiv. Föreläsningen genomsyrades av den stora betydelse stress och motgångar har som nyckelfaktorer för såväl beroende som vanliga psykiatriska och fysiska sjukdomsbilder.
   I nästa nummer av föreningstidningen Bulletin finns utdrag ur delar av den faktaspäckade nästan två timmar långa och fascinerande föreläsningen. 

 
 

2014 års Jörgen Engelstipendium tilldelades Magdalena Plecka Östlund för en utomordentligt viktig och värdefull studie på alkoholkonsumtionsutvecklingen hos patienter som genomgått gastric bypass-operation. Forskningsresultatet understryker vikten av tidig upptäckt och behandling.

Faran med fetma är en ökad risk för många sjukdomar t.ex. diabetes, högt blodtryck, hjärtinfarkt, flera cancerformer, samt psykisk problematik. Fetma leder också till en genomsnittligt kortare livslängd.
   Den mest effektiva behandlingen av fetma som finns att erbjuda idag är kirurgisk. Studier har visat att den viktnedgång som uppnås efter fetmakirurgi är långvarig och bestående till skillnad från viktnedgång som uppnås genom diet, läkemedelsbehandling eller en kombination av dessa. Den viktnedgång som kan åstadkommas kirurgiskt har långvariga och positiva effekter på många av följdsjukdomarna, något som alternativa behandlingsformen inte har lyckats dokumentera vid långtidsuppföljningar. Ungefär 80% av mycket feta (BMI³35) med diabetes som behandlas med den idag vanligaste typen av kirurgiskt ingrepp, s.k. gastric bypass, blir av med sin diabetes.

Läs mer om årets stipendiats forskning i kommande nummer av medlemsskriften Bulletin.
Foto: Sternebring

 

Maggan Hägglund - erhöll 2014 års MediaDiplom

den 12 september 2014
Categories: Nyheter

Svensk förening för Beroendemedicin har utdelat 2014 års MediaDiplom till Margareta Hägglund, journalist och författare, för sin engagerade och samtidigt sakliga berättelse om hur alkoholen höll på att totalramponera hennes liv. Styrelsens motivering: Högkonsumenten av alkohol har genom din bok och berättelsen om ditt liv fått ett ansikte; när guldkanten flagnade och alkoholen började ta över. Du tar problemet på allvar, ser problemet före katastrofen. Då får man förändra!
Foto: Sternebring 

Läs mer om Maggan Hägglund i vår medlemstidning Bulletin

 

 

Nordic Drugs Stora Pris år 2014 tilldelas "Sprutbytet i Lund" vid Infektionskliniken, SUS Lund,för att mottagningen med stor humanitär ådra genomfört ett pionjärarbete, som både hjälpt och räddat ett stort antal människoliv i en hårt utsatt samhällsgrupp. Docent Bengt Ljungberg, som är medicinskt ansvarig för mottagningen, tar här emot priset tillsammans med sina medarbetare Annika Kappelin och Ann-Christine Zäll Friberg. Pristagarna flankeras av Nordic Drugs representant Hans Morén. Foto Sternebring
   En historik kring det 20-åriga projektet som sedan några år blivit ordinarie verksamhet finns att läsa i kommande nummer av Bulletin.

Riksstämman 2014 - symposier

den 3 september 2014
Categories: Nyheter

Fredagen den 5 december
12.15 – 13.15 Att ha något att erbjuda vid alkkoholproblem. Beroendemedicin, allmänmedicin, arbets- och miljömedicin, levnadsvaneprojektet
13.30 – 15.00 Berusningsdrickande – hur uppmärksammar vi och vad har vi att erbjuda. Levnadsvaneprojektet
15.30 – 17.00 Hälsovinster med måttligt drickande – en myt? Allmänmedicin, onkologi, IOGT-NTO

 

 

Bulletin nummer X2,5 2014

den 9 augusti 2014
Categories: Bulletin-14
Bulletin nummer X2,5 2014

Bulletin nummer 2,5 2014

Tidskriften är tillgänglig för medlemmar. Koden för detta år står i pappersversionen eller kontakta Bengt Sternebring för rätt kod.

DETTA NUMMER ÄR ÖPPET FÖR ALLA! 

 
Bulletin nummer X2,5 2014 (PDF)

 

New York Times: Släpp marijuanan fri!

den 3 augusti 2014
Categories: Nyheter

I en ledare den 27 juli har tidningens ledning tagit ställning i marijuana-frågan. Man säger sig ha nogsamt vägt för- och nackdelar med totalt legalisering av det narkotiska preparatet, ur såväl hälsosynpunkt som social och legal synvinkel. Vågskålen vägde över för en nationell legalisering.
   I USA idag finns olika nivåer för marijuanalegalisering: medicinsk, sänkt straff till total frihet.
   NYT: ”There is honest debate among scientists about the health effects of marijuana, but we believe that the evidence is overwhelmning that addiction and dependence are relatively minor problem, especially compared with alcohol and tobacco.”
   Vad som oroar ledarsidan är att det finns anledning till åldersrestriktioner eftersom de medicinska bevisen för hjärnskador hos yngre är otvetydiga: åldersgräns på 21 år.
NYT Editorial board 2014-07-27

Kommentar
Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet
Ordentlig kollisionskurs med såväl forskning som hälsoexperter
   Ansvariga för ledaren i den amerikanska dagstidningen The New York Times, som uppmanat politikerna i kongressen att legalisera marijuana för dem som är över 21 år, har uppenbarligen lyssnat mer till de krafter som är drivna av ekonomiska förtjänster än de som värnar om individers hälsa. Tidningsartikeln hävdar att ”måttligt bruk av marijuana inte verkar utgöra någon risk för vuxna som är friska". 
   Artikeln beskriver marijuana som långt mindre farligt än alkohol och tobak men deras propaganda kommer ordentligt på kollissionskurs, inte bara med forskningen utan även med landets egna hälsoexperter.

LÄS hela kommentaren Legalisering_Marijuana.pdf (77.18 kb)

Bulletin 4 17

Månadslista