Svensk förening för Beroendemedicin anordnade för andra året i rad ett augustisymposium. I år var huvudtemat LARO - läkemedelsassisterad behandling vid heroinberoende. Det var en handfull ledande forskare inom området som presenterade såväl state-of-the-art för denna behandlingsform som nya forskningsrön.
- Så här började behandlingen med metadon av heroinberoende
- Norge startade sent men har kommit långt
- LARO-behandling halverar dödlighet och kriminalitet
- Nya och effektiva behandlingsvägar
- Metadon- och buprenorfinläckaget når inte ungdomen
- LARO - ett medicinskt Guantanamo

Läs hela rapporten här!

 

 

Bulletin 3 2020
Månadslista