Professor Jürgen Rehm är ansvarig för en kort enkät (tio minuter tar det) om dina alkoholvanor under coronatider. Klicka på länken så får du veta allt. 

https://bildungsportal.sachsen.de/umfragen/limesurvey/index.php/239155?lang=sv

Bulletin 2020 4

Månadslista