Stiftelsen Milan Valverius inbjuder akademiska institutioner, forskningsinstitut, specialistföreningar och enskilda forskare att nominera pristagare. Lämna förslag senast den 30 april 2021.
   Nomineringsregler mm finner du här 

Valveriuspris.pdf (20,64 kb)

JEngel 21Månadslista