Konferens: psykos och beroende

den 27 februari 2020
Kategorier: Konferenstips

Den andra nati0nella psykiatrikonferensen i Göteborg hålles den 12 - 14 maj 2020. Samarbete mellan psykos och beroende på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Blandat program: forskningsresultat, pågående arbeten och annat inom ramen för årets tema: psykos, beroende, samsjuklighet och samverkan. 
Kontakt: anita.backman@vgregion.se

HÖSTKONF 2020Månadslista