En svensk modell att utmana!

den 2 september 2015
Kategorier: Nyheter

En utmärkt inlaga av docent Anders Håkansson, som är knuten till Beroendecentrum Malmö och Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund. Därtill vetenskaplig sekreterare i Svensk förening för Beroendemedicin.  Artikeln






Månadslista