Nu är anmälan öppen till den första METIS-kursen riktad specifikt till dig som vill bli specialist i den nya tilläggsspecialiteten Beroendemedicin. Kursen är utvecklad av Svensk förening för beroendemedicins utbildningsutskott och följer Socialstyrelsens målbeskrivning och vår förenings rekommendationer för ST-utbildningen.
   Kursen kommer ges under hösten 2018 i Stockholm, med Joar Guterstam som kursledare.
   Mer information och möjlighet till anmälan (som måste vara inne senast 1 maj) finns här: https://server.pingpong.net/o/courseAdminCourseDefinitionPage.do?id=720&mode=OPEN_CATALOG&giver=metis

 

Bulletin 3 2020


Månadslista