Utbildning

Målbeskrivning för ST-utbildning i beroendemedicin

Svensk förening för Beroendemedicins rekommendationer avseende målbeskrivning för ST-utbildning. 

Här hittar du förslaget i sin helhet:  Beroendemedicin_ST

JEngel 21Månadslista