Medlem

Ansök om medlemskap
i Svensk förening för Beroendemedicin

Enligt stadgarna ska varje medlem till föreningen inväljas av styrelsen ($3, nov.91).
I årsavgiften ingår från 1 januari 2021 även årsavgiften för medlemskap i Svenska Läkaresällskapet (SLS). Enligt SLS stadgar: Läkare är ordinarie medlem, icke-läkare associerad medlem. Årsavgiften inbetalas efter anmodan en gång och året till Svensk förening för Beroendemedicin. Du som är engagerad i beroendefrågor är varmt välkommen med din medlemsansökan. 
 


Medlemsavgift: 450 SEK per år.

Vad gör Svensk förening för Beroendemedicin för sina medlemmar?
Läs mer här.

 

 

 

Vad gör Svensk förening för Beroendemedicin för sina medlemmar?

 • Fungerar som nätverk för personer som arbetar med alkohol- och drogfrågor
 • Anordnar konferenser och temadagar. Varje år Augustikonferensen med aktuellt specialtema.
 • Ger ut ett medlemsbladet BULLETIN med information om kurser, kongresser och vetenskapliga nyheter. Medlemmarna är välkomna med egna inlägg och förslag till aktiviteter
 • Organiserar en studieresa vartannat år utomlands för kunskapsutbyte och för att stärka internationella kontakter
 • Stöder forskning, utveckling och utbildning
 • Är remissinstans för framför allt Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund
 • Föreningen utdelar varje år 15 000 kronor till medlem som vill förkovra sig inom beroendemedicin
 • Ett journalistdiplom utdelas årligen som erkännande för goda insatser inom beroendeområdet. Utdelningen sker i samband med det årliga föreningsmötet
 • Utdelar årligen Jörgen Engel-stipendiet på 10 000 kronor till framstående svensk forskare inom beroendefältet
 • Utdelar årligen Nordig Drugs Stora Pris på 50 000 kronor till behandlingsgrupp som gjort stora framsteg inom opioid-opiat-beroende
 • Deltar i den aktuella debatten inom beroendefältet


Intresserad? Ansök här!

 

 

JEngel 21Månadslista