Styrelsemöten

den 1 januari 2012
Categories: Agenda | Styrelsemöten | Styrelsen

26 januari 2018. Stockholm: 12 - 15.30
39 augusti 2018, Göteborg: 16 - 19
13 oktober 2018, Lissabon
29 november 2018, Stockholm: 16 - 19
(Föreningsmöte följer kl. 19 - 21) 

 

Bulletin 3 2018Månadslista