Styrelsemöten 2020

den 1 januari 2012
Kategorier: Agenda | Styrelsemöten | Styrelsen

4 februari, digitalt, 13 - 16.30

29 april, digitalt, 13 - 16.30

27 augusti, ev fysiskt, 13 - 15

24-25 nov, i samband med föreningsmöte och vetenskapl möte

Protokollaug20


Månadslista