Styrelsemöten 2020

den 1 januari 2012
Kategorier: Agenda | Styrelsemöten | Styrelsen

28 augusti 2020 kl 13.00 (distansmöte)

26 nov 2020 kl 13.00 (Riddargatan 1)
Föreningsmöte följer kl 17.30, samma lokal

Bulletin 3 2020
Månadslista