Som en vitamininjektion

den 29 oktober 2011
Kategorier: Nyheter

När Betabion försvann från marknaden får någon månad sedan fick vi känslan av att det var kört för våra Wernicke-Korsakoffpatienten. Så är icke fallet: flera aktörer har dykt upp, det blev somen vitamininjektion för vitaminmarknaden. Nu flaggar Ergobe Pharma AB upp att man har Vitamin B1-ratiopharm att erbjuda. Lär vara till lägre kostnad än Betabion. 
   Det känns tryggt ur behandlingssynpunkt att det finns tillgång till thiamin i injektionsform för akut behandling av ett akut sjukdomstillstånd.

Alkoholskadorna ökar

den 12 oktober 2011
Kategorier: Nyheter

 

De alkoholrelaterade skadorna ökar i Sverige. Det är i ett europeiskt perspektiv endast Finland och Storbritannien som är i en sämre sits. Det är sedan EU-inträdet som vi ser den negativa utvecklingen enligt en forskningsrapport som lades fram vid en internationell mag-tarm-konferens i Stockholm under oktober 2011. Det är sedan EU-inträdet en skadeökning på upp mot 60 procent, speciellt för den äldre populationen.
   Det finns anledning att fokusera än mer på riskkonsumtionen. En miljon individer i Sverige har en riskkonsumtion av alkohol, men få upptäcks inom sjukvården, inte förrän de somatiska skadorna obönhörligen leder individen till doktorn. Då har riskkonsumtionen många gånger gått över i ett beroende, en kronisk permanent sjukdom

 

I en replik till en skrämmande okunnigt skriven debattartikel i DN (11-10-10) av moderaterna Isabella Jernbeck och Anti Avsans svarar farmakologiprofessor Jörgen Engel och beroendeläkaren och doktoranden Joar Guterstam med aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet, inte med 30 år gammal kunskap i form av anekdoter och fördomar.
   Det handlar om respekten för heroinberoende individer, om moderatrepresentanternas förvägran att erbjuda denna patientgrupp en inte bara värdig utan även effektiv behandling, vetenskapligt sett den enda effektiva behandling som idag står till buds. De båda moderatpolitikerna tycker uppenbarligen det är bättre att låta dessa individer dö än att ge optimal behandling.
   Vi beroendeläkare har inte samma människosyn.
   Läs debatten på www.dn.se/debat    

 

Med stor irritation mottogs vid beroendeenheterna i landet beskedet att Merck slutar tillverka Betabion, enda tiaminpreparatet som i Sverige fanns tillgängligt att injiceras intravenöst och kan vara livsavgörande vid akut Wernickeencephalopati. Dock - det lilla läkemedelsföretaget Astimex Pharma var snabbt framme och kan nu erbjuda Thiamine Hydrochloride 100 mg/ml för licensförskrivning. Produkten produceras av Biological Therapies i Australien och distribueras i Sverige via Tamro.
   Bolaget har säkerställt leveranser för de närmaste åren. Priset för Thiamine Hydrochloride är detsamma som för Betabion. Preparatet är naturligtvis godkänt av Läkemedelsverket.

 

Alkohol på färjan - känn dig blåst

den 30 augusti 2011
Kategorier: Nyheter

Motomännens helnykterhetsförbund (MHF) kräver alkobommar vid landets hamnar som har bilfärjor. Denna alkoholkontroll i utandningsluften har länge diskuterats efter den tragiska olyckan 2004 då en berusad lastbilschaufför, som kom med färjan till Trelleborg, förorsakade mångas död i en omfattande olycka. Nu har metoden för kontroll förfinats och är inte bara säkrare utan också snabbare; det tar inte många sekunder att passera bommen – om den nu fälls upp. Med alkohol i utandningsluften blir den fortsatt fälld.

   Polisen hade invändningar då Trelleborgs hamn började med kontrollen 2006 men nu konstateras att det inte finns några rättsliga hinder. Dock måste polis, kustbevakning eller tull vara närvarande om testet är obligatoriskt.

Alla myndigheter, hamnar och rederier är positiva, men hittills vill ingen lätta på plånboken.
Källa: MHF 2011

Betabion försvinner

den 29 augusti 2011
Kategorier: Nyheter

Merck har i dagarna informerat om att Betabion (vitamin B1), injektionsvätska, lösning 50 mg/ml kommer att avregistreras. Produkten kommer inte att vara tillgänglig för förskrivning från och med mitten av september 2011. Orsaken till avregistreringen är att det låga antalet patienter som behandlas med Betabion i världen har medfört att det inte längre är möjligt att producera den minimikvantitet som är nödvändig. 
   Någon annan parenteral produkt innehållande vitamin B1 finns inte godkänd i Sverige. 

Cannabis på recept

den 19 augusti 2011
Kategorier: Nyheter

Allt talar för att cannabis på recept blir verklighet i Sverige. Indikationen är multipel skleros (MS). Läkemedelsverket har nu en genomgång av ansökan om munsprej med cannabissubstans som lindrar symtomen vid MS. Enligt forskningsresultaten kommer patienten inte att bli påverkad (ingen ruseffekt) av medicineringen,
   Cannabis har i årtusenden varit i folkmedicinens tjänst. Hampafrön har i kinesisk örtläkekonst använts som laxativum och febernedsättande, oljan från fröna var ett antiseptikum som läkte öppna sår. Denna ansågs lindra hosta, användas som smärtstillande. Hampa i olika former har genom åren använts som lindrare eller botare för diarré, astma, hemorroider, diabetes, anemi, rabies, elefantiasis, ormbett…
   En legal användning av cannabis är dock inget nytt. I olika former och begränsningar tillåts cannabis i bl.a. Australien, Storbritannien, Belgien, Italien, Holland, Katalonien, Kanada, USA. Holland blev det första landet i världen som tillät apoteken distribuera cannabis för medicinskt bruk.
   Legaliseringen på medicinska grunder får inte tolkas som att cannabis är en harmlös drog. Cannabis riskerar att utlösa akuta hjärtsjukdomar, både hjärtinfarkt med dödlig utgång och stroke/TIA-attacker hos unga har under senare år rapporterats. Enligt Ramströms litteraturgenomgång (Folkhälsoinstitutet 2009)  har också fokus riktats på den 1960 upptäckta cannabisarteriten, som i princip varit bortglömd under de senaste decennierna.

Sedan 41 år genomför CAN den s.k. drogvaneundersökningen bland skolelever i årskurs 9. En förhandsinformation från 2011 års undersökning gavs i samband med almedalsveckan på Gotland. Med glädje noteras att alkoholkonsumtionen fortsätter att minska och då framför allt bland pojkarna. Konsumtionsnivån är nu historiskt låg och det gäller såväl andelen alkoholkonsumenter som den totala konsumtionen och berusningsdrickandet.
   Trendbrottet skedde för pojkar vid milleniumskiftet och för flickor fem år senare.
   Tobaksrökning har minskat något medan narkotikaerfarenheten är oförändrad, dock i ett europaperspektiv måttlig. 

Nya substanser narkotikaklassade

den 8 augusti 2011
Kategorier: Nyheter

 

Från 1 september 2011 har regeringen godkänt Folkhälsoinstitutets förslag om narkotikaklassning av följande substanser:
- Syntetiska cannabinoiderna JWH-122, JWH-203, JWH-210
- Varianter på narkotikaklassade mefedron: 4-MEC, Bufedron
- Syntetiskt kokain: Fluordropakokain
- Kratomväxtens aktiva substans: mitragynin
- I Sverige ej registrerade läkemedelssubstansen Desoxipipradol

 

Med stor glädje kan Svensk förening för Beroendemedicin hälsa välkommen en av de främsta forskarna i världen när det gäller anabola steroider som gästföreläsare vid årets Riksstämma i Stockholm den 1 december Harrison G Pope Jr.
   Harrison G Pope Jr är professor i psykiatri vid Harvard Medical School i Boston och är just nu involverad i ett forskningsprojekt i United States National Institut on Drug Abuse (NIDA) regi. Fokus för det fem år långa projektet ligger på hjärtfunktionen vid långvarigt missbruk av anabola steroider (AAS). Det är inget nypåkommet intresse för missbruk av anabola steroider, han har varit en ledande forskare inom området under de senaste 20 åren med ett 30-tal vetenskapliga artiklar som resultat för att inte tala om deltagandet i ett stort antal vetenskapliga möten världen över. 
   Professor Pope kommer till Stockholm tillsammans med sin medförfattare som också är en av de främsta inom det aktuella området, doktor Gen Kanayama.
   Väl mött till att lyssna till och diskutera med denna ledande forskarduo inom området anabola steroider. 

 

Bulletin 3 2020
Månadslista