I en replik till en skrämmande okunnigt skriven debattartikel i DN (11-10-10) av moderaterna Isabella Jernbeck och Anti Avsans svarar farmakologiprofessor Jörgen Engel och beroendeläkaren och doktoranden Joar Guterstam med aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet, inte med 30 år gammal kunskap i form av anekdoter och fördomar.
   Det handlar om respekten för heroinberoende individer, om moderatrepresentanternas förvägran att erbjuda denna patientgrupp en inte bara värdig utan även effektiv behandling, vetenskapligt sett den enda effektiva behandling som idag står till buds. De båda moderatpolitikerna tycker uppenbarligen det är bättre att låta dessa individer dö än att ge optimal behandling.
   Vi beroendeläkare har inte samma människosyn.
   Läs debatten på www.dn.se/debat    

 

Med stor irritation mottogs vid beroendeenheterna i landet beskedet att Merck slutar tillverka Betabion, enda tiaminpreparatet som i Sverige fanns tillgängligt att injiceras intravenöst och kan vara livsavgörande vid akut Wernickeencephalopati. Dock - det lilla läkemedelsföretaget Astimex Pharma var snabbt framme och kan nu erbjuda Thiamine Hydrochloride 100 mg/ml för licensförskrivning. Produkten produceras av Biological Therapies i Australien och distribueras i Sverige via Tamro.
   Bolaget har säkerställt leveranser för de närmaste åren. Priset för Thiamine Hydrochloride är detsamma som för Betabion. Preparatet är naturligtvis godkänt av Läkemedelsverket.

 

Alkohol på färjan - känn dig blåst

den 30 augusti 2011
Kategorier: Nyheter

Motomännens helnykterhetsförbund (MHF) kräver alkobommar vid landets hamnar som har bilfärjor. Denna alkoholkontroll i utandningsluften har länge diskuterats efter den tragiska olyckan 2004 då en berusad lastbilschaufför, som kom med färjan till Trelleborg, förorsakade mångas död i en omfattande olycka. Nu har metoden för kontroll förfinats och är inte bara säkrare utan också snabbare; det tar inte många sekunder att passera bommen – om den nu fälls upp. Med alkohol i utandningsluften blir den fortsatt fälld.

   Polisen hade invändningar då Trelleborgs hamn började med kontrollen 2006 men nu konstateras att det inte finns några rättsliga hinder. Dock måste polis, kustbevakning eller tull vara närvarande om testet är obligatoriskt.

Alla myndigheter, hamnar och rederier är positiva, men hittills vill ingen lätta på plånboken.
Källa: MHF 2011

Betabion försvinner

den 29 augusti 2011
Kategorier: Nyheter

Merck har i dagarna informerat om att Betabion (vitamin B1), injektionsvätska, lösning 50 mg/ml kommer att avregistreras. Produkten kommer inte att vara tillgänglig för förskrivning från och med mitten av september 2011. Orsaken till avregistreringen är att det låga antalet patienter som behandlas med Betabion i världen har medfört att det inte längre är möjligt att producera den minimikvantitet som är nödvändig. 
   Någon annan parenteral produkt innehållande vitamin B1 finns inte godkänd i Sverige. 

Cannabis på recept

den 19 augusti 2011
Kategorier: Nyheter

Allt talar för att cannabis på recept blir verklighet i Sverige. Indikationen är multipel skleros (MS). Läkemedelsverket har nu en genomgång av ansökan om munsprej med cannabissubstans som lindrar symtomen vid MS. Enligt forskningsresultaten kommer patienten inte att bli påverkad (ingen ruseffekt) av medicineringen,
   Cannabis har i årtusenden varit i folkmedicinens tjänst. Hampafrön har i kinesisk örtläkekonst använts som laxativum och febernedsättande, oljan från fröna var ett antiseptikum som läkte öppna sår. Denna ansågs lindra hosta, användas som smärtstillande. Hampa i olika former har genom åren använts som lindrare eller botare för diarré, astma, hemorroider, diabetes, anemi, rabies, elefantiasis, ormbett…
   En legal användning av cannabis är dock inget nytt. I olika former och begränsningar tillåts cannabis i bl.a. Australien, Storbritannien, Belgien, Italien, Holland, Katalonien, Kanada, USA. Holland blev det första landet i världen som tillät apoteken distribuera cannabis för medicinskt bruk.
   Legaliseringen på medicinska grunder får inte tolkas som att cannabis är en harmlös drog. Cannabis riskerar att utlösa akuta hjärtsjukdomar, både hjärtinfarkt med dödlig utgång och stroke/TIA-attacker hos unga har under senare år rapporterats. Enligt Ramströms litteraturgenomgång (Folkhälsoinstitutet 2009)  har också fokus riktats på den 1960 upptäckta cannabisarteriten, som i princip varit bortglömd under de senaste decennierna.

Sedan 41 år genomför CAN den s.k. drogvaneundersökningen bland skolelever i årskurs 9. En förhandsinformation från 2011 års undersökning gavs i samband med almedalsveckan på Gotland. Med glädje noteras att alkoholkonsumtionen fortsätter att minska och då framför allt bland pojkarna. Konsumtionsnivån är nu historiskt låg och det gäller såväl andelen alkoholkonsumenter som den totala konsumtionen och berusningsdrickandet.
   Trendbrottet skedde för pojkar vid milleniumskiftet och för flickor fem år senare.
   Tobaksrökning har minskat något medan narkotikaerfarenheten är oförändrad, dock i ett europaperspektiv måttlig. 

Nya substanser narkotikaklassade

den 8 augusti 2011
Kategorier: Nyheter

 

Från 1 september 2011 har regeringen godkänt Folkhälsoinstitutets förslag om narkotikaklassning av följande substanser:
- Syntetiska cannabinoiderna JWH-122, JWH-203, JWH-210
- Varianter på narkotikaklassade mefedron: 4-MEC, Bufedron
- Syntetiskt kokain: Fluordropakokain
- Kratomväxtens aktiva substans: mitragynin
- I Sverige ej registrerade läkemedelssubstansen Desoxipipradol

 

Med stor glädje kan Svensk förening för Beroendemedicin hälsa välkommen en av de främsta forskarna i världen när det gäller anabola steroider som gästföreläsare vid årets Riksstämma i Stockholm den 1 december Harrison G Pope Jr.
   Harrison G Pope Jr är professor i psykiatri vid Harvard Medical School i Boston och är just nu involverad i ett forskningsprojekt i United States National Institut on Drug Abuse (NIDA) regi. Fokus för det fem år långa projektet ligger på hjärtfunktionen vid långvarigt missbruk av anabola steroider (AAS). Det är inget nypåkommet intresse för missbruk av anabola steroider, han har varit en ledande forskare inom området under de senaste 20 åren med ett 30-tal vetenskapliga artiklar som resultat för att inte tala om deltagandet i ett stort antal vetenskapliga möten världen över. 
   Professor Pope kommer till Stockholm tillsammans med sin medförfattare som också är en av de främsta inom det aktuella området, doktor Gen Kanayama.
   Väl mött till att lyssna till och diskutera med denna ledande forskarduo inom området anabola steroider. 

 

Ny direktör för CAN

den 21 juli 2011
Kategorier: Nyheter


Håkan Leifman
Foto: Sternebring 
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaiupplysning (CAN) har fått ny direktör från 1 december 2011: Håkan Leifman. Han har lång erfarenhet inom alkohol- och narkotikaområdet, bl.a. som forskare vid Centrum för Socialvetenskaplig Alkohol- och Drogforskning (SoRAD). Hans främsta insats där har varit utvecklingen av Monitoringprojektet, som är en av hörnstenarnaq i beräkningen av den totala alkoholkonsumtionen i Sverige. Därtill kommer flera viktiga insatser inom exempelvis Mobilisering mot narkotika, STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem), Socialdepartementet. 

 

I denna randomiserade kontrollerade studie inkluderades 200 kvinnor under åren 1983-84 vid den då nyligen öppnade mottagningen för kvinnor med alkoholproblem (EWA-mottagningen). Syftet med denna analys och bearbetning av ursprungsmaterialet var att jämföra dödligheten för två grupper kvinnliga alkoholberoende: den ena fick en strukturerad och för kvinnor anpassad vård (EWA-mottagningen), den andra (kontrollgruppen) erhöll den sedvanliga behandlingen som gavs rutinmässigt vid moderkliniken, d.v.s. samma för män som för kvinnor.

Den speciella behandlingen vid EWA tog hänsyn till fler parametrar än den sedvanliga behandlingen, exempelvis var den mer individualiserad och fokuserad på den kvinnliga bakgrunden ur såväl social som medicinsk synvinkel. Varje kvinna erbjöds också en tvåårsuppföljning efter den initiala abstinensbehandlingen.
Huvudresultatet blev att det var en minskad dödlighet över tiden för EWA-patienterna jämfört med kontrollgruppen. Skillnaden reducerades med tiden, men det tog 20 år(!) efter behandlingsstarten innan grupperna var lika. Detta tolkar forskargruppen som att EWA-behandlingen var effektivare
Forskargruppens konklusion förtjänar att citeras ”These results suggest that a woman-only programme specifically developed to meet a broad spectrum of problems among women with alcohol Use Disorders could have a major impact on the lives of these women.”

Gjestad R, Franck J, Lindberg S, Haver B. Early Treatment for Women with Aclhol Addiction (EWA) Reduces Mortality: A Randomized Controlled Trial with Long-Term Register Follow-up. Alcohol Alcoholism 2011;46:170-6

 

bulletin 3 19


Månadslista