Styrelsemöten 2019

den 1 januari 2012
Categories: Agenda | Styrelsemöten | Styrelsen

11 februari 2019, Stockholm: 13 - 16
13 maj 2019, Stockholm: 13 - 16

6 november 2019 (plats senare): 16 - 19

Svensk förening för Beroendemedicin: 15 000 kronor i stipendium för fördjupad alkohol- och drogkunskap.

 
Stipendiets syfte är att främja forskning och kunskap samt personlig utveckling för aktiva inom alkohol- och narkotikaområdet. Rätt att söka stipendiet har samtliga medlemmar av Svensk förening för Beroendemedicin. Stipendiet utgår i form av bidrag till studiebesök, egen utveckling eller deltagande i aktuell kongress/symposium.

 
Sista ansökningsdag 1 oktober

Ansökan är enkel. Du skickar ett mail till professsor Anders Håkansson. Följande ska framgå:

1 ANSÖKNINGSÅR

2 NAMN, ADRESS, TELEFONNUMMER OCH E-MAIL

3 VAD DIN ANSÖKAN GÄLLER (utbildning, konferens, studieresa, etc)

4 VILKEN SUMMA SÖKER DU (MAX 15 000 SEK)

Varm välkommen med din ansökan.

Förfrågningar/ansökan görs till: bengt.sternebring@svenskberoendemedicin.se

 Här hittar du ansökningsreglerna: Berostipendium

Föreningens resestipendium

den 1 januari 2012
Categories: Agenda | Ansökningar

Föreningens resestipendium skall främja yngre medlemmars deltagande i läkaresällskapets riksstämma. Rätt att söka stipendiet har du som är medlem i Svensk förening för Beroendemedicin och presenterar ett föredrag eller en poster vid sektionens vetenskapliga program.

Styrelsen har beslutat att årligen dela ut högst tre stipendier som ska täcka skälig rese- och hotellkostnad till årets riksstämma.


Sista anmälningsdag är samma som för insändandet av abstract till Läkaresällskapet.


Ansökningsblankett finns här: Blankett reseansökan (PDF)

Ifylld ansökan sändes till vetenskaplig sekreterare, adress finns på ansökningsblanketten.


Förfrågningar görs till: bengt.sternebring@svenskberoendemedicin.se


Styrelsemöte aug 18









Månadslista