Styrelsemöten 2020

den 1 januari 2012
Kategorier: Agenda | Styrelsemöten | Styrelsen

23 april, digitalt, 09 - 12

27 augusti, 13 - 16 (ev fysiskt)

24 november, 09 - 12 (ev fysiskt)


   Styrelsen 2021:

Ordförande
Joar Guterstam
Karolinska sjukhuset
Stockholm 

Kassör
Hans Ackerot
Psykiatri Halland
Varberg 

Vice ordförande
Karin Stolare
Akademiska sjukh.
Uppsala

Facklig sekreterare
Cathrine Rönnbäck
Sahlgrenska sjukhuset
Göteborg

Vetenskaplig sekreterare   
Martin O Olsson
Karolinska sjukhuset
Stockholm

Ordinarie
Bengt Sternebring
Malmö

Ordinarie
Hanne Tönnesen
Psykiatri Skåne
Malmö

Ordinarie
Markus Heilig
Psykiatrin Östergötland
Linköping 

Ordinarie
Sven Andréasson
Karolinska sjukhuset
Stockholm 
Ordinarie
Åsa Magnusson 
Karolinska sjukhuset
Stockholm
Ordinarie
Martin Hammar
Psykiatri VG
Göteborg
Ordinarie
Sven Wåhlin
Karolinska sjukhuset
Stockholm

 

 Ordinarie
Fides Schückher
Örebro

   

 

JEngel 21Månadslista