Styrelsemöten

den 1 januari 2012
Categories: Agenda | Styrelsemöten | Styrelsen

3 februari 2017. Stockholm: 10 - 14
24 augusti 2017, Stockholm: 16 - 18
30 november 2017, Stockholm: 16 - 18
(Föreningsmöte följer kl. 19 - 21) 

 

Svensk förening för Beroendemedicin: 10 000 kronor i stipendium för fördjupad alkohol- och drogkunskap.

 
Stipendiets syfte är att främja forskning och kunskap samt personlig utveckling för aktiva inom alkohol- och narkotikaområdet. Rätt att söka stipendiet har samtliga medlemmar av Svensk förening för Beroendemedicin. Stipendiet utgår i form av bidrag till studiebesök, egen utveckling eller deltagande i aktuell kongress/symposium.

 
Sista ansökningsdag 1 oktober. Tryck ut ansökningsblanketten.

Ansökningsblankett finns här: Ansökningsblankett för stipendium (PDF)

Förfrågningar görs till: anders.hakansson@svenskberoendemedicin.se

 

Föreningens resestipendium

den 1 januari 2012
Categories: Agenda | Ansökningar

Föreningens resestipendium skall främja yngre medlemmars deltagande i läkaresällskapets riksstämma. Rätt att söka stipendiet har du som är medlem i Svensk förening för Beroendemedicin och presenterar ett föredrag eller en poster vid sektionens vetenskapliga program.

Styrelsen har beslutat att årligen dela ut högst tre stipendier som ska täcka skälig rese- och hotellkostnad till årets riksstämma.


Sista anmälningsdag är samma som för insändandet av abstract till Läkaresällskapet.


Ansökningsblankett finns här: Blankett reseansökan (PDF)

Ifylld ansökan sändes till vetenskaplig sekreterare, adress finns på ansökningsblanketten.


Förfrågningar görs till: anders.hakansson@svenskberoendemedicin.se

 


Bulletin 2 2017


Månadslista