Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har gått igenom de behandlingsmetoder som har vetenskaplig bäring vid behandling av personer med spelberoende (spel om pengar). Utredningen är ett underlag till Socialstyrelsen. Sammanfattningsvis kan konstateras att det behövs mer forskning. Sakkunniga i projektgruppen var professorerna Anders Håkansson, Lunds universitet och Kent Nilsson, Uppsala universitet.
   SBU Rapport 254/2016

Bulletin nummer 1 2017

den 6 februari 2017
Kategorier: Bulletin-17
Bulletin nummer 1 2017

Bulletin nummer 1 2017

 

 
Bulletin nummer 1 2017 (PDF)

 

JEngel 21Månadslista