Svensk förening för Beroendemedicin har utdelat 2013 års MediaDiplom till Johannes Forssberg, ledarskribent vid Expressen, för hans stora kunnande och djupa engagemang i beroendefrågor.
   Styrelsens motivering: Du har i din journalistiska vardag på ledarredaktionen på en av landets största tidningar alltid sakligt och initierat stått upp för att beroendevården ska styras av vetenskap och beprövad erfarenhet, snarare än dogmatisk moralism.
Foto: Sternebring 

 

Konferenstips

den 1 januari 2014
Kategorier: Konferenstips

2021

 Annual Scientific Meeting of Research Society on Alcoholism RSA
San Antonio, USA, June 19-23, 2021
www.rsoa.org 

JEngel 21Månadslista