Ökad flygsäkerhet

den 1 mars 2010
Kategorier: Nyheter

Infrastrukturminister Åsa Torstensson föreslår nya regler för flyget. De ska gälla från 1 september 2010 och omfattar såväl passagerare som personal. En berusad och störande passagerare som under flygning bedöms påverka flygsäkerheten döms idag till böter, men nu kommer en straffhöjning till max 6 månaders fängelse.

För personalen kommer promillegränserena att ändras till att gälla såväl marktrafik som flygtrafik, d.v.s. flygfyllerigränsen går vid 0,2 promille och grovt flygfylleri vid 1,0 promille.


SvD100214

Styrelseprotokoll april 20

Månadslista